انجمن


مشکل در پلاگین wp_yarpp_related_cache  (۱ نوشته)

 • parniaznet

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۱
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲ آبان ۱۳۹۰ - ۲۳:۰۹

  با سلام
  من در 3 روز گذشته 2بار از پشتیبانی هاست خودم اخطاری دریافت کردم با متن ایمیل زیر:

  اخطار اول:

  به استحضار مي رساند که اکانت شما توسط اجرا کردن کوئری های سنگین مای اس کیو ال به شدت باعث مشغول شدن cpu سرور شده است. نمونه ای از کوئری های اجرا شده در سرور توسط برنامه شما:

  # Time: 111022 13:08:12
  # User@Host: bloodywa_travian[bloodywa_travian] @ localhost []
  # Query_time: 201.238063 Lock_time: 0.000291 Rows_sent: 0 Rows_examined: 89650437
  SET timestamp=1319281692;
  insert into wp_yarpp_related_cache (reference_ID,ID,score) (SELECT 3055 as reference_ID, ID, ROUND(0+ (MATCH (post_content) AGAINST ('با بازی دانلود در لینک مستقیم پارت ۲۰۰ از را این به های می که زندان سریال برای است ها ')) * 1+ (MATCH (post_title) AGAINST ('prison break conspiracy 2010 زندان از رایگان بازی کامپیوتری فرار دانلود ')) * 1+ COUNT( DISTINCT tagtax.term_taxonomy_id ) * 1+ COUNT( DISTINCT cattax.term_taxonomy_id ) * 1,1) as score

  همانطور که ملاحظه میکنید کوئری شما حدود 200 ثانیه برای اجرا شدن زمان برده است که بسیار زیا د میباشد. پیشنهاد میکنیم که لاگ مورد نظر را برای بخش پشتیبانی شرکت برنامه نویس خود مطرح و در اسرع وقت مشکل را برطرف نمایید.

  اخطار دوم:

  با سلام و احترام

  به استحضار مي رساند که اکانت شما توسط اجرا کردن کوئری های سنگین مای اس کیو ال به شدت باعث مشغول شدن cpu سرور شده است. نمونه ای از کوئری های اجرا شده در سرور توسط برنامه شما:
  # Time: 111024 21:27:06
  # User@Host: bloodywa_travian[bloodywa_travian] @ localhost []
  # Query_time: 3.966579 Lock_time: 0.000293 Rows_sent: 0 Rows_examined: 2986402
  SET timestamp=1319484426;
  insert into wp_yarpp_related_cache (reference_ID,ID,score) (SELECT 4564 as reference_ID, ID, ROUND(0+ (MATCH (post_content) AGAINST ('در این بازی ۸۲۱۱ که به شما یک خود میباشد تیم با را فوتبال intel تک windows شده های ۲۰۱۱ ')) * 1+ (MATCH (post_title) AGAINST ('manager 2011 football بازی رایگان دانلود ')) * 1+ COUNT( DISTINCT tagtax.term_taxonomy_id ) * 1+ COUNT( DISTINCT cattax.term_taxonomy_id ) * 1,1) as score
  from wp_posts
  left JOIN wp_term_relationships AS thistag ON (thistag.object_id = 4564 )
  left JOIN wp_term_relationships AS tagrel on (tagrel.term_taxonomy_id = thistag.term_taxonomy_id
  AND tagrel.object_id = wp_posts.ID)
  left JOIN wp_term_taxonomy AS tagtax ON ( tagrel.term_taxonomy_id = tagtax.term_taxonomy_id
  AND tagtax.taxonomy = 'post_tag')
  left JOIN wp_term_relationships AS thiscat ON (thiscat.object_id = 4564 )
  left JOIN wp_term_relationships AS catrel on (catrel.term_taxonomy_id = thiscat.term_taxonomy_id
  AND catrel.object_id = wp_posts.ID)
  left JOIN wp_term_taxonomy AS cattax ON ( catrel.term_taxonomy_id = cattax.term_taxonomy_id
  AND cattax.taxonomy = 'category')
  where (post_status IN ( 'publish', 'static' ) and ID != '4564') and post_date <= '2011-10-24 22:55:15' and post_password ='' and post_type = 'post'
  group by ID
  having score >= 5.00 order by score desc limit 5) union (SELECT 4564 as reference_ID, ID, ROUND(0+ (MATCH (post_content) AGAINST ('در این بازی ۸۲۱۱ که به شما یک خود میباشد تیم با را فوتبال intel تک windows شده های ۲۰۱۱ ')) * 1+ (MATCH (post_title) AGAINST ('manager 2011 football بازی رایگان دانلود ')) * 1+ COUNT( DISTINCT tagtax.term_taxonomy_id ) * 1+ COUNT( DISTINCT cattax.term_taxonomy_id ) * 1,1) as score
  from wp_posts
  left JOIN wp_term_relationships AS thistag ON (thistag.object_id = 4564 )
  left JOIN wp_term_relationships AS tagrel on (tagrel.term_taxonomy_id = thistag.term_taxonomy_id
  AND tagrel.object_id = wp_posts.ID)
  left JOIN wp_term_taxonomy AS tagtax ON ( tagrel.term_taxonomy_id = tagtax.term_taxonomy_id
  AND tagtax.taxonomy = 'post_tag')
  left JOIN wp_term_relationships AS thiscat ON (thiscat.object_id = 4564 )
  left JOIN wp_term_relationships AS catrel on (catrel.term_taxonomy_id = thiscat.term_taxonomy_id
  AND catrel.object_id = wp_posts.ID)
  left JOIN wp_term_taxonomy AS cattax ON ( catrel.term_taxonomy_id = cattax.term_taxonomy_id
  AND cattax.taxonomy = 'category')
  where (post_status IN ( 'publish', 'static' ) and ID != '4564') and post_date <= '2011-10-24 22:55:15' and post_password ='' and post_type = 'page'
  group by ID
  having score >= 5.00 order by score desc limit 5) on duplicate key update date = now();

  همانطور که ملاحظه میکنید زمان اجرا شدن کوئری های برنامه شما بسیار بالا میباشد و این امرمیتواند به شدت بر روی کارایی سرور تاثیر گذار باشد. این مشکل میتواند مربوط به پلاگین های نصب شده بر روی برنامه شما، حجم بالای دیتابیس و یا علت الگوریتم غیر بهینه قسمتی از برنامه شما باشد. بنابراین به شما پیشنهاد میکنیم که هرچه سریعتر این مشکل را با شرکت سازنده برنامه و یا برنامه نویس خود مطرح کنید و در جهت رفع آن اقدامات لازم را انجام دهید.

  بخش پشتیبانی هاست میگه:

  به نظر میرسد که مشکل شما از پلاگین
  wp_yarpp_related_cache
  بوده باشد. لطفا این مورد را با بخش پشتیبانی وورد پرس نیز مطرح نمایید.

  اساتید محترم لطفا کمک کنید.

درباره‌ی این موضوع