انجمن


نمایش زمینه دلخواه در پست  (۱ نوشته)

 • behrooznet

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۷
  تشکر شده: ۲۲ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۷

  سلام دوستان
  قبل از اینکه مطرح کنم توی انجمن گشتم ولی مشکلم حل نشد.
  قالبی استفاده میکنم که در بخش ویرایش متن افزونه دلخواه داره اما در پستش نشون نمیده ، راه و روش پیشنهاد شده تست کردم اما جواب نداد
  کد single.php در زیر اوردم

  <?php
  /**********************************************************************
  * INNOVATION SCIENCE WORDPRESS THEME
  * (Ideal For Business And Personal Use: Portfolio or Blog)
  *
  * File name:
  *   single.php
  * Brief:
  *   Theme single page code
  * Author:
  *   DigitalCavalry
  * Author URI:
  *   http://themeforest.net/user/DigitalCavalry
  * Contact:
  *   digitalcavalry@gmail.com
  ***********************************************************************/ 
  
    get_header();    
  
    $catlist = wp_get_post_categories($post->ID);
    $catlist = wp_get_post_terms($post->ID, 'category');
    $count_cat = count($catlist);
  
    $extname = array();
    if($count_cat > 0)
    {
      foreach($catlist as $cat)
      {
        $extname[$cat->name] = get_category_link($cat->term_id);
      }
    }  
  
    if(!isset($_SESSION[('pv'.$post->ID)])) { $_SESSION[('pv'.$post->ID)] = false; }
    if(isset($_SESSION[('pv'.$post->ID)]) and $_SESSION[('pv'.$post->ID)] == false)
    {
      $post_visits = get_post_meta($post->ID, 'post_visits', true);
      if($post_visits == '') { $post_visits = 0; } else { $post_visits++; }
      update_post_meta($post->ID, 'post_visits', (int)$post_visits);
      $_SESSION[('pv'.$post->ID)] = true;
        }   
  
  ?>
  
    <div id="content">
      <?php 
  
        $post_common_opt = $GLOBALS['dc_postcommon_opt'];
        $post_custom_content = (bool)$post_common_opt['post_custom_cbox'];
        $post_fullwidth = (bool)$post_common_opt['post_fullwidth_cbox'];
  
        if($post_custom_content and $post_fullwidth)
        {
          echo '<div class="page-width-full">';
        } else
        {
          GetDCCPInterface()->getIGeneral()->includeSidebar($post_common_opt['page_sid'], $post_common_opt['page_sid_pos']);
  
          if(GetDCCPInterface()->getIGeneral()->getSidebarGlobalPos($post_common_opt['page_sid_pos']) == CMS_SIDEBAR_RIGHT)
          {
            echo '<div class="page-width-left">';
          } else
          {
            echo '<div class="page-width-right">';
          }
  
        }
        dcf_naviTree($post->ID, 0, '', $extname);     
  
        if($post_custom_content)
        {
          the_content();
        } else
        {
          GetDCCPInterface()->getIRenderer()->renderBlogPostFull();
        }
  
        if('open' == $post->comment_status)
        {
          echo '<a name="comments"></a>';
          comments_template();
        }
      ?>
  
      </div> <!-- page-width -->
      <div class="clear-both"></div>
    </div> <!-- content -->
  
  <?php
    get_footer();
  ?>

  حالا میخواستم بدونم باید چه بلایی سر این کد بیارم تا درست بشه و افزونه های دلخواه نمایش داده بشه .

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها