انجمن

 • mortezafox

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۸
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۰:۴۱

  برای حذف این قسمت در شکل زیر
  <img class="bbc_img" alt="تصویر" src="http://up.irantrack.com/images/zcu2f981qhsup5gd701g.jpg">
  http://up.irantrack.com/images/zcu2f981qhsup5gd701g.jpg
  اینگونه عمل میکنید به ادرس
  زیر رفته و کل کد زیز را پاک مینماید
  /wp-includes/admin-bar.php

  function wp_admin_bar_wp_menu( $wp_admin_bar ) {
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
   'id'  => 'wp-logo',
   'title' => '<span class="ab-icon"></span>',
   'href' => self_admin_url( 'about.php' ),
   'meta' => array(
    'title' => __('About WordPress'),
   ),
  ) );
  if ( is_user_logged_in() ) {
   // Add "About WordPress" link
   $wp_admin_bar->add_menu( array(
    'parent' => 'wp-logo',
    'id' => 'about',
    'title' => __('About WordPress'),
    'href' => self_admin_url( 'about.php' ),
   ) );
  }
  // Add WordPress.org link
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
   'parent'  => 'wp-logo-external',
   'id'   => 'wporg',
   'title'    => __('WordPress.org'),
   'href'     => __('http://wordpress.org/'),
  ) );
  // Add codex link
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
   'parent'  => 'wp-logo-external',
   'id'   => 'documentation',
   'title'    => __('Documentation'),
   'href'     => __('http://codex.wordpress.org/'),
  ) );
  // Add forums link
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
   'parent'  => 'wp-logo-external',
   'id'   => 'support-forums',
   'title'    => __('Support Forums'),
   'href'     => __('http://wordpress.org/support/'),
  ) );
  // Add feedback link
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
   'parent'  => 'wp-logo-external',
   'id'   => 'feedback',
   'title'    => __('Feedback'),
   'href'     => __('http://wordpress.org/support/forum/requests-and-feedback'),
  ) );
  }

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.