انجمن

 • aryanz

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۳

  می‌خوام یک صفحه درست کنم که هم تیتر آخرین مطالب رو نشون بده و هم صفحه بندی بشه
  یک صفحه درست کردم که توش تیتر آخرین طالب رو نشون بده با این کد:

  <?php
  		$al_post = get_posts( 'numberposts=50' );
  		if( $al_post ) :
  		foreach( $al_post as $post ) :
  		setup_postdata( $post );
  		?>
  		<ul>
  		<li>
  		<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php echo $rootitr; ?></a>
  		<a href="<?PHP the_permalink() ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/bullet.png" border="0" />
  		<?PHP the_title() ?></a>[<?php the_time('d M Y'); ?>]</li>
  		</ul>
  		<?php endforeach; ?>
  <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>
  <?php endif; ?>

  ولی هرکاری می‌کنم، نمی‌تونم صفحه بندی کنم این صفحه رو...

  با این کد هم همین مشکل رو دارم:

  <?php
  		$my_query = new WP_Query('cat=all');
  		while ($my_query->have_posts()):
  		$my_query->the_post();
  		$do_not_duplicate = $post->ID;?>
  	<?php $rootitr = get_post_meta($post->ID, 'rootitr', true); ?>
  		<ul>
  		<li>
  		<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php echo $rootitr; ?></a>
  		<a href="<?PHP the_permalink() ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/bullet.png" border="0" />
  		<?PHP the_title() ?></a>[<?php the_time('d M Y'); ?>]</li>
  		</ul>
  <div class="boxfooter"></div>
  		<?php endwhile; ?>

  چه کار کنم؟

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها