انجمن


یه کمک از حرفه ای ها می خوام  (۱ نوشته)

 • javidkhah

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۰
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۳:۳۱

  سلام دوستان من می خوام استایل نظر نویسنده پست متمایز باشه . من تمام موردهای موجود رو تست کردم و هیچکدوم جواب نداد . اینم حلقه نظراتم . کمک کنید ممنون می شم

  function agt_comments_template($comment, $args, $depth){
  		$GLOBALS['comment'] = $comment;
  	?>
  	<li <?php if($depth > 1) {echo comment_class('comm_reply');} else {echo comment_class();}; ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
  	  <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="postbox marginbottom">
  	  	<div class="postboxmain comment-body">
  	  		<?php echo get_avatar($comment,$size='55'); ?>
  
  				<div class="comment-content">
  					<h5><?php echo get_comment_author_link(); ?></h5>
  					<span class="date"><?php printf(__('%1$s at %2$s', __SLUG__), get_comment_date(), get_comment_time()) ?><?php edit_comment_link(__('(Edit)', __SLUG__),' ','') ?></span>
  					<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  						<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.', __SLUG__) ?></em>
  					<?php endif; ?>
  					<?php comment_text() ?>
  					<?php $args['reply_text'] = __('Reply', __SLUG__); ?>
  	     		<?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
  				</div>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.