انجمن


اضافه کردن کد دیسلایک به این کد لایک  (۱ نوشته)

 • needhelp

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱ سال پیش
  ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰

  سلام دوستان

  بنده یک کدی پیدا کردم درون نت که میشه باهاش لایک اضافه کرد به مطالب . ولی میخوام به این کد دیسلایک رو هم اضافه کنم متاسفانه نتونستم . یعنی یک دکمه ی لایک یک دکمه ی دیسلایک داشته باشم
  کسی از دوستان میتونه کمک کنه ؟

  کد فانکشن

  function likeThis($post_id,$action = 'get') {
  
    if(!is_numeric($post_id)) {
      error_log("خطا : مقدار عددي براي post_id ارسال نشده است");
      return;
    }
  
    switch($action) {
  
    case 'get':
      $data = get_post_meta($post_id, '_likes');
  
      if(!is_numeric($data[0])) {
        $data[0] = 0;
        add_post_meta($post_id, '_likes', '0', true);
      }
  
      return $data[0];
    break;
  
    case 'update':
      if(isset($_COOKIE["like_" . $post_id])) {
        return;
      }
  
      $currentValue = get_post_meta($post_id, '_likes');
  
      if(!is_numeric($currentValue[0])) {
        $currentValue[0] = 0;
        add_post_meta($post_id, '_likes', '1', true);
      }
  
      $currentValue[0]++;
      update_post_meta($post_id, '_likes', $currentValue[0]);
  
      setcookie("like_" . $post_id, $post_id,time()+(60*60*24*365));
    break;
  
    }
  
  }
  
  function mw_Likes($post_id) {
    $likes = likeThis($post_id);
  
    $who = ' بار پسنديده شده است ';
  
    if($likes == 1) {
      $who = ' بار پسنديده شده است ';
    }
  
    if(isset($_COOKIE["like_" . $post_id])) {
    print '<a href="#" class="likeThis done" id="like-'.$post_id.'">'.$likes.$who.'</a>';
      return;
    }
  
    print '<a href="#" class="likeThis" id="like-'.$post_id.'">'.$likes.$who.'</a>';
  }
  
  function setUpPostLikes($post_id) {
    if(!is_numeric($post_id)) {
      error_log("خطا : مقدار عددي براي post_id ارسال نشده است");
      return;
    }
  
    add_post_meta($post_id, '_likes', '0', true);
  
  }
  
  function checkHeaders() {
    if(isset($_POST["likepost"])) {
      likeThis($_POST["likepost"],'update');
    }
  
  }
  
  function jsIncludes() {
    wp_enqueue_script('jquery');
  
    wp_register_script('Mw-likesScript',
     get_template_directory_uri(). '/js/Mw-likesScript.js' );
    wp_enqueue_script('Mw-likesScript',array('jquery'));
  
  }
  
  add_action ('publish_post', 'setUpPostLikes');
  add_action ('init', 'checkHeaders');
  add_action ('get_header', 'jsIncludes');

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.