انجمن


تغییر کد جهت ارسال کامل محتوا به کانال تلگرام  (۱ نوشته)

 • C0D3R

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳
  # نوشته شده: ۱ سال پیش
  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۶

  با سلام و احترام
  همونطور که مستحضر هستید پلاگین های متفاوتی برای ارسال مطالب از وردپرس به کانال تلگرام هست. یکی از این پلاگین ها channeller هست که من استفاده میکنم. تنها ایرادی که این پلاگین داره محدودیت ارسال محتوای پست هست یعنی محتوای پست رو کامل ارسال نمیکنه ٬ از این جهت این پست رو ارسال کردم که دوستان راهنمایی کنند که کدوم کد رو میشه ویرایش کرد تا محتوا کامل ارسال بشه.

  `<?php
  add_action( 'publish_future_post', 'ch_send_future_post' );
  function ch_send_future_post( $post_id ) {
  $options = get_option( 'tchannel_settings' );
  $channelslist = explode("+", $options['tchannel_channels']);
  if(is_array($channelslist)) {
  foreach ($channelslist as $channel) {
  $channel_id = str_replace('@','',$channel);
  $channel_id = 'tchannel_checktime_'.$channel_id;
  $chk = get_post_meta ($post_id, $channel_id,true);
  if ($chk == 'on'){
  ch_sendmessage_publish ($post_id, $channel);
  }
  }
  }
  }
  function ch_sendmessage_publish($post_ID,$channel) {
  $link = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_link',true);
  $keyboard = 'no';
  if ($link == 'fullurl') {
  $url = get_permalink($post_ID);
  } elseif ($link == 'shorturl') {
  $url = wp_get_shortlink($post_ID);
  } elseif ($link == 'glass') {
  $url = wp_get_shortlink($post_ID);
  $glass = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_glass',true);
  if ($glass == '') {
  $glass = get_the_title($post_ID);
  }
  $keyboard = array(
  array(
  array('text'=>$glass,'url'=>$url),
  ),
  );
  } elseif ($link == 'nourl') {
  $url = '';
  }

  $type = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_select',true);
  if ($type == 'contenttext'){
  $content_post = get_post($post_ID);
  $content = $content_post->post_content;
  if ($link == 'glass') {
  $message = $content;
  } else {
  $message = $url.chr(10).$content;
  }
  } elseif ($type == 'customtext'){
  if ($link == 'glass') {
  $message = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_text',true);
  } else {
  $message = $url.chr(10).get_post_meta ($post_ID,'tchannel_text',true);
  }
  }
  $image = 'no';
  $media = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_media',true);
  if ($media == 'featured') {
  $image = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) );
  } elseif ($media == 'custom') {
  $image = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_image',true);
  } elseif ($media == 'video') {
  $video = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_video',true);
  $videotime = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_video_time',true);
  $image = 'video';
  } elseif ($media == 'audio') {
  $audio = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_audio',true);
  $audiotime = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_audio_time',true);
  $audioperformer = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_audio_performer',true);
  $audiotitle = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_audio_title',true);
  $image = 'audio';
  } elseif ($media == 'web') {
  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/media.php');
  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php');
  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php');
  $photo = get_post_meta ($post_ID,'tchannel_web',true);
  $image = media_sideload_image($photo, $post_ID, '', 'src');
  } elseif ($media == 'noimage') {
  $image = 'no';
  }

  $options = get_option( 'tchannel_settings' );
  $token = $options['tchannel_text_token'];

  if ($image == 'no') {
  $chat_id = $channel;
  channeller_sendmessagebot ($chat_id,$message,$message,$keyboard);
  } else {
  if ($image == 'video') {
  $logger = $message.'
  Video:'.$video;
  $chat_id = $channel;
  channeller_sendvideo($chat_id, $message, $video,$logger,$videotime);
  } elseif ($image == 'audio') {
  $logger = $message.'
  Audio:'.$audio;
  $chat_id = $channel;
  channeller_sendaudio($chat_id, $message, $audio,$logger,$audiotime,$audioperformer,$audiotitle);
  } else {
  $logger = $message.'
  image:'.$image;
  $chat_id = $channel;
  channeller_sendphoto($chat_id, $message, $image,$logger,$keyboard);
  }
  }
  }
  ?>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.