انجمن


Iran claims to shoot down U.S. stealth unmanned aerial vehic  (۰ نوشته)

  • مهمان
    غیرعضو
    تعداد نوشته‌ها: ۰
    # نوشته شده: ۴۸ سال پیش
    ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۱

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها