انجمن


راهنمایی در خصوص رفع مشکل در عمل نکردن فیلترها  (۱ نوشته)

 • C0D3R

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳
  # نوشته شده: ۱ سال پیش
  ۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۸

  با سلام و احترام

  دوستان کدی رو داری که با استفاده از اسکریپت mixitup مطالب رو در صفحه اصلی سایت میتونه فیلتر کنه که با کلیک بر روی هر عنوان ۹ تا از آخرین پست های دسته مورد نظر که دسته های پلاگین easy digitall download هست رو نمایش میده٬ اما الان مشکلی که هست اینه که با علم به اینکه تعداد مطالب در هر دسته زیاد هست زمانیکه بعنوان مثال روی دسته TEST2 کلیک میکنم ۴-۵ تا رو نشون میده و در صورتیکه تنظیم شده که ۹ پست نمایش بده٬ مشکل مهمتر نیز مربوط به دسته TEST3 هست که به هیچ عنوان بود نمیکنه و چیزی نمایش نمیده! به همین دلیل گفتم از دوستان کمک بگیرم تا در صورت امکان کدها رو بررسی و در رفع مشکل کمکم کنند.

  <section class="cat-box wide-box nov-special">
        <div class="cat-box-title nov-title-buy" id="nov-title-special"><h2>
             <span>TITLE</span>
          </h2></div>
        <div class="cat-box-content">
          <div class="filters">
            <div class="filter active" data-filter="all">ALL</div>
            <div class="filter" data-filter=".category-56">TEST1</div>
            <div class="filter" data-filter=".category-441">TEST2</div>
            <div class="filter" data-filter=".category-58">TEST3</div>
          </div>
          <ul id="nov-work" class="work-continer">
             <?php
            $work = new WP_Query(array(
              'post_status' => 'publish',
              'post_type' => 'download',
              'orderby' => 'ID',
              'posts_per_page' => 9,
              'tax_query' => array(
                array(
                  'taxonomy' => 'download_category',
                  'field' => 'id',
                  'terms' => [56, 58, 441]
                ),
              ),
              'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1
            ));
            while ($work->have_posts()) : $work->the_post();
              $categories = get_the_terms(get_the_ID(), 'download_category');
              ?>
              <li <?php tie_post_class(); ?> class="mix category-<?php if ($categories[0]->parent != '') {
                echo $categories[0]->parent;
              } else {
                echo $categories[0]->term_taxonomy_id;
              } ?>">
                <div class="nov-li-special">
                  <?php if (function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail()) : ?>
                    <div class="post-thumbnail">
                      <?php
                      if ($categories[0]->parent == '441') { ?>
  											 <div class="info-post-icon">
                          <span class="icon-info-post plugin">
                          </span>
  
                        <span class="info-post-text">
                          TEST2
                        </span>
                        </div>
                      <?php } elseif ($categories[0]->parent == '56') {
                        ?>
  											 <div class="info-post-icon">
  
                          <span class="icon-info-post theme">
                          </span>
  
                        <span class="info-post-text">
                          TEST1
                        </span>
                        </div>
                      <?php } elseif ($categories[0]->parent == '58' || $categories[0]->term_taxonomy_id == '58') {
                        ?>
  											 <div class="info-post-icon">
  
                          <span class="icon-info-post learn">
                          </span>
  
                        <span class="info-post-text">
                          TEST3
                        </span>
                        </div>
                      <?php } ?>
  
                      <a href="<?php the_permalink(); ?>"
                        title="<?php printf(esc_attr__('%s', 'tie'), the_title_attribute('echo=0')); ?>"
                        rel="bookmark"><?php tie_thumb('', 250, 150); ?></a>
                    </div><!-- post-thumbnail /-->
                  <?php endif; ?>
                  <h3 class="post-box-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"
                                 title="<?php printf(esc_attr__('%s', 'tie'), the_title_attribute('echo=0')); ?>"
                                 rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h3>
                  <p class="post-meta">
                    <?php tie_get_time() ?>
                    <span><i
                        class="tieicon-commentcount"></i><?php comments_popup_link('0', '1', '%'); ?></span>
                    <span><?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?></span>
                  </p>
                </div>
              </li>
            <?php endwhile; ?>
          </ul>
          <script>
          jQuery(document).ready(function ($) {
              $('.work-continer').mixItUp({
                animation: {
                  effects: 'fade translateX(100%)',
                  reverseOut: true
                }
              });
    });
          </script>
      </section>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.