انجمن


تصویر بندانگشتی  (۱ نوشته)

 • aleas

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۵
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۶ آذر ۱۳۸۹ - ۰۲:۵۱

  سلام خسته نباشید من قالب دارم برای اضافه کردن تصویر بندانگشتی باید درقست زمینه های دلخوا درقسمت نام
  homethumb بنویسم و عکس هم در پوشه /wp-content/uploads اپلود کنم و نام عکسو درقسمت مقدار وارد کنم من نمیخوام اینطوری باشه میخوام خودش اتوماتیک اولین عکس هر مطلب رو به عنوان تصویر بندانگشتی بذاره چکار باید بکنم اینم که قالب صفحه indexهسته

  <?php get_header(); ?>
  
  <div id="content"><a name="content"></a>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/featured.php'); ?>
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/glide.php'); ?>
  
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  <div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
  
  <span class="categ"><?php the_category(', '); ?> </span>
  <div class="centry">
  <?php $homethumb = get_post_meta($post->ID,'homethumb', true); ?>
  <img src="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-content/uploads/<? echo strtolower($homethumb); ?>.jpg" width="100" height="60" >
  
  <h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  
  	<?php the_excerpt(); ?>
  
  </div>
  
  <div class="postinfo">
  	<div class="comm"><?php comments_popup_link(__('ADD COMMENTS','mehrdad'), __('1 COMMENT','mehrdad'), __('% COMMENTS','mehrdad')); ?></div>
  	<div class="postmore"> <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e('Read More','mehrdad') ?></div>
  </div>
  
  </div>
  
  <?php endwhile; ?>
  
  		<div id="navigation">
  			<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('&laquo; Older Entries','mehrdad')) ?></div>
  			<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;','mehrdad')) ?></div>
  		</div>
  
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/bottom.php'); ?>
  <?php else : ?>
  
  <h1><?php _e('Not Found','mehrdad') ?></h1>
  
  <div class="cover">
  <div class="entry">
  		<p><?php _e('Sorry, no post matched your criteria. Try a different search?','mehrdad') ?></p>
  
  </div>
  
  </div>
  
  <?php endif; ?>	
  
  </div>
  
  <?php get_sidebar(); ?>
  <?php get_footer(); ?>

  و ضمنن آیا راهی هسته بفهمم که لینک اولین عکس هر مطلب چی بهم لینکو بده؟کدش چی؟

درباره‌ی این موضوع