انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

safa2


تاریخ عضویت
۶ تیر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. کد توضیح محتوای یک لینک به صورت پاپ آپ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. مشکل در افزودن برچسب و ویرایش زمان انتشار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ایجاد باکس (لینکدونی) برای هرموضوع دربخش سایدبار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. مشکل عدم نمایش صفحه نصب پوسته و افزونه در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. کد توضیح محتوای یک لینک به صورت پاپ آپ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل در افزودن برچسب و ویرایش زمان انتشار آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. ایجاد باکس (لینکدونی) برای هرموضوع دربخش سایدبار آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. ایجاد باکس برای هرموضوع دربخش سایدبار آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  5. مشکل عدم نمایش صفحه نصب پوسته و افزونه در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.