انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

JoJoNick


تاریخ عضویت
۱۹ تیر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با هرگونه Popup و Page Peel آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. مشکل با هرگونه Popup و Page Peel آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. دکمه خرید پستی با زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  4. سیستم فروشگاه برای فروش رمز (مثل کارت شارژ) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. دکمه خرید پستی با زمینه دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. سیستم فروشگاه برای فروش رمز (مثل کارت شارژ) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. مشکل با هرگونه Popup و Page Peel آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. مشکل با هرگونه Popup و Page Peel آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.