انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

creepingdeath


تاریخ عضویت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. ویرایش و یا حذف گزینه های منوی بالا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. اضافه كردن منو مانند ماژول به كنار سايت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ویرایش و یا حذف گزینه های منوی بالا آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل در نصب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. اضافه كردن منو مانند ماژول به كنار سايت؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.