انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

theme-dle


تاریخ عضویت
۲۱ مرداد ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ادغام کردن دو هک وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل The connection was reset آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. ادغام کردن دو هک وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل The connection was reset آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.