انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ahmad037


تاریخ عضویت
۲۸ بهمن ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ایجاد فروشگاه الکترونیکی با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ارتقا از فارسی پرس به وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. مطالب مرتبط با موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. نمایش نوار سایته در لینک به سایت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. قرار دادن یک پست برای همیشه در بالای پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 7. مهاجرت از جوملا به ورد‍پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. مشکل در استفاده از افزونه لینک دونی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار دادن یک پست برای همیشه در بالای پست ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. مهاجرت از جوملا به ورد‍پرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. نمایش نوار سایته در لینک به سایت ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. مشکل در استفاده از افزونه لینک دونی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.