انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shima


تاریخ عضویت
۲۹ شهریور ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چند نفر بایه اسم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. گذاشتن یک منو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. بردن سایت از یک زیر دامنه به دامه ی اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ایجاد دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. افزونه تگ اتوماتیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 7. اررور موقع نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. افزونه ی سئو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چند نفر بایه اسم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. گذاشتن یک منو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. افزونه تگ اتوماتیک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. بردن سایت از یک زیر دامنه به دامه ی اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. اررور موقع نصب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. دسته بندی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. افزونه ی سئو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.