انجمن


عدم نمایش مطلب در صفحه اصلی  (۲۴ نوشته)

 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۸

  من میخوام مطالبم در صفحه اصلی نشون داده نشه و تو دستشون نشون داده بشه و فقط برخی مطالب رو که خودم میخوام در صفحه اصلی نشون داده بشه.
  تو انجمن جستجو کردم مطالب زیادی بود ولی هیچکدومشون جواب دقیق نداده بودند و به کوئری و ... ربطش داده بودند.

 • عبدالماجد شه بخش ( ایجباری )

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳۱
  تشکر شده: ۱۴۳۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۲

  میتونید از فایل ایندکس فقط حلقه رو بردارید و یه دسته بسازید و مطالبی رو که میخواهید تو صفحه اول بیاند رو توی اون بزارید و به وسیله کوئری فراخوانی شان بکنید .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa
 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۳

  یه راه ساده تر هم باید باشه چون من خودم قبلا انجام داده بودم ولی فراموش کرده ام !!1

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۱:۱۵

  خب کوئری بزارید و بعد دسته هایی که نمیخوان نمایش داده بشه رو exclude کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa
 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۲:۱۷

  چطوری ؟

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۲:۵۱

  بدون کوئری هم می‌شه!
  شما این نوشته رو بررسی کردین؟
  http://forum.wp-persian.com/topic/10065

 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۰

  خوب این دستور برای یک دسته است
  <?php if (in_category('1')) continue; ?>
  برای یاقی دسته ها چکارش باید کرد ؟
  مثلا من 4 دسته دارم : (دانلود - مقالات - اخبار - همایش)
  بطور مثال ای دی دسته دانلود رو تو کد بالا بزارم پس دسته های دیگه چی میشه ؟

 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۰:۵۱

  Mostafa جان بیشتر نمیتونی کمکم کنی ؟
  حیاتیه

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۱:۱۴

  شماره دسته هارو با ویلگول مشخص کنید.
  مثال:
  <?php if (in_category('1,6,3')) continue; ?>

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  maya - Morteza
 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۹

  دستت درد نکنه
  منتها تو اون تایپک گفته بعد از حلقه بزارید - منظورش از حلقه چیه ؟
  http://forum.wp-persian.com/topic/10065
  بعدش منظورش از index.php قالبه یا index.php وردپرس تو صفحه اصلی ؟

 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۴

  این دستورات ایندکس قالب منه (کد رو کجاش بزارم تون هرجا میزارم جوال نمیده) :

  <?php get_header(); ?>
  		<div class="span-24" id="contentwrap">
  			<div class="span-16">
  				<div id="content">
          <?php if(is_home()) { include (TEMPLATEPATH . '/featured.php'); } ?>
  					<?php if (have_posts()) : ?>
  						<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  						<div <?php post_class() ?> id="post-<?php the_ID(); ?>">
                <?php if ( function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(array(260,200), array("class" => "alignleft post_thumbnail")); } ?>
  							<h2 class="title"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  							<div class="postdate"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/date.png" /> <?php the_time('F jS, Y') ?> <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/user.png" /> <?php the_author() ?> <?php if (current_user_can('edit_post', $post->ID)) { ?> <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/edit.png" /> <?php edit_post_link('Edit', '', ''); } ?></div>
  
  							<div class="entry">
  								<?php the_content('<strong>Read more &raquo;</strong>'); ?>
  							</div>
  						</div><!--/post-<?php the_ID(); ?>-->
  
  				<?php endwhile; ?>
  				<div class="navigation">
  					<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } else { ?>
  					<div class="alignleft"><?php next_posts_link('&laquo; Older Entries') ?></div>
  					<div class="alignright"><?php previous_posts_link('Newer Entries &raquo;') ?></div>
  					<?php } ?>
  				</div>
  				<?php else : ?>
  					<h2 class="center">Not Found</h2>
  					<p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
  					<?php get_search_form(); ?>
  
  				<?php endif; ?>
  				</div>
  			</div>
  
  		<?php get_sidebars(); ?>
  	</div>
  <?php get_footer(); ?>
 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۳

  <?php get_header(); ?>
  		<div class="span-24" id="contentwrap">
  			<div class="span-16">
  				<div id="content">
          <?php if(is_home()) { include (TEMPLATEPATH . '/featured.php'); } ?>
  					<?php if (have_posts()) : ?>
  						<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  <?php if (in_category('1,6,3')) continue; ?>
  
  						<div <?php post_class() ?> id="post-<?php the_ID(); ?>">
                <?php if ( function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(array(260,200), array("class" => "alignleft post_thumbnail")); } ?>
  							<h2 class="title"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  							<div class="postdate"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/date.png" /> <?php the_time('F jS, Y') ?> <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/user.png" /> <?php the_author() ?> <?php if (current_user_can('edit_post', $post->ID)) { ?> <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/edit.png" /> <?php edit_post_link('Edit', '', ''); } ?></div>
  
  							<div class="entry">
  								<?php the_content('<strong>Read more &raquo;</strong>'); ?>
  							</div>
  						</div><!--/post-<?php the_ID(); ?>-->
  
  				<?php endwhile; ?>
  				<div class="navigation">
  					<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } else { ?>
  					<div class="alignleft"><?php next_posts_link('&laquo; Older Entries') ?></div>
  					<div class="alignright"><?php previous_posts_link('Newer Entries &raquo;') ?></div>
  					<?php } ?>
  				</div>
  				<?php else : ?>
  					<h2 class="center">Not Found</h2>
  					<p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
  					<?php get_search_form(); ?>
  
  				<?php endif; ?>
  				</div>
  			</div>
  
  		<?php get_sidebars(); ?>
  	</div>
  <?php get_footer(); ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Morteza
 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۸

  من cat=23 هست یعنی ای دیم 23 هست ولی تو این دستوری هم که شما دادین وقتی ای دی رو میزارم بازم مطلب اون دسته تو صفحه اصلی میاد.

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۰

  فقط مقدار 23 رو قرار بدین!
  احتمالا نوشته شما به دسته دیگری هم چسبیده!

 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۷

  تکی که گذاشتم درست شد.
  البته نوشته من فقط برای یک دسته تیک خورده و به هیچ دسته دیگری وصل نبود !
  حالا برای باقی دسته ها چکار کنم ؟

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۰

  ویلگول بگذارید دیگه!

  <?php if (in_category('1,6,3')) continue; ?>
 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۷

  خوب گفتم که چند تایی که میزارم جواب نمیده (منظورم با ویرگوله)
  ولی تکی جواب میده

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۷

  اینو به کار ببرین:

  <?php
  	if (in_category('1')) continue;
  	if (in_category('3')) continue;
  	if (in_category('8')) continue;
   ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  maya - Morteza
 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۴

  مرسی
  اینجوری مشگل حل شد

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۲

  اگر مشکلتون حل شده این موضوع رو به حل شده تغییر بدین ;)

 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۵

  آقا مصطفی اون مشگل حل شد منتها یک سوال دیگه دارم ؟
  اگه بخوایم کلا مطالب به غیر از یک دسته خواص (این دسته خواص نشون داده بشه) نشون داده نشه آیا کاری براش میشه کرد.

 • maya

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۶۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۸

  یه جورایی میخوام هر دسته جدیدی هم که تشکیل شد مطلبش تو صفحه اصلیس نیاد و فقط اون دسته که مشخص کرده ام بیاد .

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۸:۲۴

  تنها راهش همونه
  تابع the_content آرگومان include نداره!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  maya
 • rezamusic

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳
  # نوشته شده: ۵ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۱

  سلام
  من سال ها با cms دیگه ای سایت رو بالا میاوردم و مشکلی نداشتم، دارم با وردپرس ادامه میدم سایت جدید رو
  یه مشکلی دارم که می خوام راهنماییم کنید
  چندین دسته دارم که میخوام به عنوان تازه ها توی یه بلاک نشون داده بشه و لیست بشن
  ولی نمی خوام پست ها توی صفحه اول نمایش داده بشن
  با افزونه wp hide post میشه کاری کرد که توی صفحه اول نشون نده پست هارو ولی از توی بلوک و بخشی که میخوام به عنوان تیتر خبرها لیست بشه هم حذفشون میکنه
  لطفا برام بگین که چه می شود کرد
  افزونه ای هست؟
  یا باید کدنویسی بشه که من راستش بلد نیستم
  ممنونم

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.