انجمن


گذاشتن تگ hr درپایین پستها  (۹ نوشته)

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۹ تیر ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۸

  چطورمیتونم در پایین پستها یعنی بعد از تایپ مطلب بصورت اتوماتیک تگ<hr>درج کنم
  الان بصورت دستی اینکار راانجام میدم

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۰ تیر ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۷

  در فایل سینگل قالب خود بعد از تابع post_content تگ رو بذار.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  infoinfo
 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۱ تیر ۱۳۹۱ - ۲۰:۲۸

  poyagh گفت:
  در فایل سینگل قالب خود بعد از تابع post_content تگ رو بذار.

  گذاشتم ولی نمایش نمیده!!؟
  منظورتون اینجاست دیگه درسته؟

  <div class="art-PostContent">
  <hr>
  <div class="navigation">
 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۹۱ - ۲۱:۳۵

  کسی نمی تونه کمک کنه؟؟

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۹۱ - ۲۱:۴۴

  نه. منظورم بعد از
  <?php post_content (' ') ;?>

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  infoinfo
 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - ۲۱:۱۸

  poyagh گفت:
  نه. منظورم بعد از
  <?php post_content (' ') ;?>

  فایل سینگل قالب من تابع <?php post_content (' ') ;?> نداره!!؟

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۳ تیر ۱۳۹۱ - ۰۱:۱۰

  امکان نداره! شما در فایرفاکس کلیدهای کنترل و f را با هم بزنید و عبارت
  post_content
  را جستوجو کنید. بعد از این تابع, کد را کپی کنید.

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۳ تیر ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۸

  از طریق دریم ویورهر کدی را تا حالا پیدا کردم ولی این تابع را پیدا نکردم
  محتویات فایل سینگل!!؟؟

  <?php get_header(); ?>
  <div class="art-contentLayout">
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar1.php'); ?><div class="art-content">
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar3.php'); ?>
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <?php
  $prev_link = get_previous_post_link('&laquo; %link');
  $next_link = get_next_post_link('%link &raquo;');
  ?>
  <?php if ($prev_link || $next_link): ?>
  <div class="art-Post">
    <div class="art-Post-tl"></div>
    <div class="art-Post-tr"></div>
    <div class="art-Post-bl"></div>
    <div class="art-Post-br"></div>
    <div class="art-Post-tc"></div>
    <div class="art-Post-bc"></div>
    <div class="art-Post-cl"></div>
    <div class="art-Post-cr"></div>
    <div class="art-Post-cc"></div>
    <div class="art-Post-body">
  <div class="art-Post-inner art-article">
  
  <div class="art-PostContent">
  
  <div class="navigation">
  	<div class="alignleft"><?php echo $prev_link; ?></div>
  	<div class="alignright"><?php echo $next_link; ?></div>
  </div>
  
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  
  </div>
  
  		<div class="cleared"></div>
    </div>
  </div>
  
  <?php endif; ?>
  <div class="art-Post">
    <div class="art-Post-tl"></div>
    <div class="art-Post-tr"></div>
    <div class="art-Post-bl"></div>
    <div class="art-Post-br"></div>
    <div class="art-Post-tc"></div>
    <div class="art-Post-bc"></div>
    <div class="art-Post-cl"></div>
    <div class="art-Post-cr"></div>
    <div class="art-Post-cc"></div>
    <div class="art-Post-body">
  <div class="art-Post-inner art-article">
  <?php ob_start(); ?>
  <h5 class="art-PostHeader">
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php printf(__('لینک دائم به %s', 'kubrick'), the_title_attribute('echo=0')); ?>">
  <?php the_title(); ?>
  </a>
  </h5>
  <?php $icons = array(); ?>
  <?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><?php the_time(__('F jS, Y', 'kubrick')) ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostAuthorIcon.png" width="14" height="14" alt="" />
  <?php _e('نويسنده', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (current_user_can('edit_post', $post->ID)): ?><?php ob_start(); ?><?php edit_post_link(__('ويرايش', 'kubrick'), ''); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
  <div class="art-PostHeaderIcons art-metadata-icons">
  <?php echo implode(' | ', $icons); ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>
  <?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>
  <div class="art-PostMetadataHeader">
  <?php echo $metadataContent; ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="art-PostContent">
  
       <?php if (is_search()) the_excerpt(); else the_content(__('ادامه این مطلب &raquo;', 'kubrick')); ?>
       <?php if (is_page() or is_single()) wp_link_pages(array('before' => '<p><strong>Pages:</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>
   <!--s download-->
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'do', true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'do',true); ?>" target="_blank">
  <img border="0" alt="دانلود کنید" src="http://www.14masoomin.com/wp-content/uploads/2012/07/do.png" width="126" height="40" align="left"></a>
  <?php endif; ?><!--e download-->
  </div><!--s emza site-->
  <center>
  <img border="0" src="http://www.14masoomin.com/wp-content/uploads/2012/06/emza.gif" width="112" height="35" alt="آدرس جدید سایت دارالحدیث"></center><!--e emza site-->
  
  <div class="cleared"></div>
  <?php $icons = array(); ?>
  <?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><?php printf(__('طبقه بندی شده از: %s', 'kubrick'), get_the_category_list(', ')); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && get_the_tags()): ?><?php ob_start(); ?><?php the_tags(__('برچسب ها:', 'kubrick') . ' ', ', ', ' '); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && !is_single()): ?><?php ob_start(); ?><?php comments_popup_link(__('بدون نظر »', 'kubrick'), __('1 نظر »', 'kubrick'), __('%نظر »', 'kubrick'), '', __('بخش نظرات بسته است', 'kubrick') ); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
  <div class="art-PostFooterIcons art-metadata-icons">
  <?php echo implode(' | ', $icons); ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  
  </div>
  
  		<div class="cleared"></div>
    </div>
  </div>
  
  <?php comments_template(); ?>
  <?php endwhile; ?>
  <?php else: ?>
  <h5 class="center"><?php _e('با عرض پوزش، هیچ نوشته ای پیدا نشد.', 'kubrick'); ?></h5>
  <?php endif; ?>
  
  </div>
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); ?>
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  
  <?php get_footer(); ?>
 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۳ تیر ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۳

  بعد از
  <?php edit_post_link(__('ويرايش', 'kubrick'), ''); ?>
  بذار.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.