انجمن


این کدها را از کجا باید ویرایش کنم؟  (۸ نوشته)

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۳

  باسلام
  من یک قالب ساختم ولی زیر کامنت یکسری نوشته درج شده است توفایل کامنت وبهتر بگم اکثر فایلهای قالبم گشتم اینو پیدا نکردم کسی میتونه کمک کنه از کجا باید ویرایشش کنم؟
  تصویر

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۹

  توی متن ارور نوشته شده که توی کدوم فایل و خط چندم, نقص داره.

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۲

  poyagh گفت:
  توی متن ارور نوشته شده که توی کدوم فایل و خط چندم, نقص داره.

  ببخشید مطلب را نگرفتم میشه بیستر توضیح بدین
  اخه من کل فایلها را گشتم این متنها را پیدا نکردم

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - ۲۰:۳۹

  ارور شما چیه?

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - ۲۱:۱۳

  ارور نمیده تصویر زیررا ببینیدتوکادری که بارنگ قرمزمشخص کردم(بالاتر از دکمه ارسال دیدگاه) یکسری متن هستش میخوام اینوپاکش کنم... همین
  لینک تصویر

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۳ تیر ۱۳۹۱ - ۰۱:۱۲

  این رو به راحتی می تونید از توی فایل کامنت پیدا کنید و حذف کنید.

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۳ تیر ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۶

  poyagh گفت:
  این رو به راحتی می تونید از توی فایل کامنت پیدا کنید و حذف کنید.

  پارسی جان شاید باورت نشه تواکثر فایلها بویژه همین فایل کامنت گشتم از چشم من پنهان شده
  این محتویات فایل کامنت میشه پیداش کنی تا گره از کار من باز بشه؟

  <?php
  
  /**
   *
   * comments.php
   *
   * The comments template. Used to display post or page comments and comment form.
   *
   * Additional settings are available under the Appearance -> Theme Options -> Comments.
   *
   */
  
  if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  	die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
  
  if (post_password_required()) {
  	theme_post_wrapper(array('content' => '<p class="nocomments">' . __('اين نوشته با رمز محافظت شده است براي ديدن ان لطفا رمز عبور را وارد نماييد.', THEME_NS) . '</p>'));
  	return;
  }
  
  if (have_comments()){
  	ob_start();
  	printf( _n( 'One Response to %2$s', '%1$s Responses to %2$s', get_comments_number(), THEME_NS ), number_format_i18n( get_comments_number() ), '<em>' . get_the_title() . '</em>' );
  	theme_post_wrapper(array('content'=>'<h4 id="comments">' .ob_get_clean() . '</h4>'));
  	$prev_link = get_previous_comments_link(__('نظرات جديد <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  	$next_link = get_next_comments_link(__('<span class="meta-nav">&larr;</span> نظرات قديم', THEME_NS));
  	theme_page_navigation(array('prev_link' => $prev_link, 'next_link' => $next_link));
  	echo '<ul id="comments-list">';
  	wp_list_comments('type=all&callback=theme_comment');
  	echo '</ul>';
  	theme_page_navigation(array('prev_link' => $prev_link, 'next_link' => $next_link));
  }
  if (function_exists('comment_form')){
  	ob_start();
  	$args = array();
  	if(theme_get_option('theme_comment_use_smilies'))
  	{
  		function theme_comment_form_field_comment($form_field){
  			theme_include_lib('smiley.php');
  			return theme_get_smilies_js() . '<p class="smilies">' . theme_get_smilies() . '</p>' . $form_field;
  		}
  		add_filter('comment_form_field_comment', 'theme_comment_form_field_comment');
  	}
  	comment_form();
  	theme_post_wrapper(array('content' => str_replace(array(' id="respond"', 'type="submit"'), array('', 'class="art-button" type="submit"'), ob_get_clean()), 'id' => 'respond'));
  	return;
  }
  
  if ('open' == $post->comment_status) {
  	ob_start();
  ?>
  <h3 id="comments-title"><?php comment_form_title( __('پاسخ', THEME_NS), __('پاسخ به %s', THEME_NS) ); ?></h3>
  <div class="cancel-comment-reply"><small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small></div>
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  <p><?php printf(__('', THEME_NS), get_option('siteurl') . '/wp-login.php?redirect_to=' . urlencode(get_permalink())); ?></p>
  <?php else : ?>
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  <p><?php printf( __( 'سلام برشما <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">خروج?</a>', THEME_NS), admin_url( 'profile.php' ), $user_identity, wp_logout_url(get_permalink())); ?></a></p>
  <?php else : ?>
  <p><input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" />
  <label for="author"><small><?php _e('نام شما', THEME_NS); ?> <?php if ($req) _e("(required)", THEME_NS); ?></small></label></p>
  <p><input type="text" name="ايميل" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="22" tabindex="2" />
  <label for="email"><small><?php _e('منتشر نمي شود.', THEME_NS); ?> <?php if ($req) _e("(required)", THEME_NS); ?></small></label></p>
  <p><input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="22" tabindex="3" />
  <label for="url"><small><?php _e('وبسايت', THEME_NS); ?></small></label></p>
  <?php endif; ?>
  <!--<p><small><?php printf( __( 'You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: %s', THEME_NS), ' <code>' . allowed_tags() . '</code>' ) ?></small></p>-->
  <p><textarea name="comment" id="comment" cols="40" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>
  <p>
  	<span class="art-button-wrapper"><span class="art-button-l"> </span><span class="art-button-r"> </span>
  		<input class="art-button" type="submit" name="submit" tabindex="5" value="<?php _e('Submit Comment', THEME_NS); ?>" />
  	</span>
  	<?php comment_id_fields(); ?>
  </p>
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  </form>
  <?php endif;?>
  <?php
  	theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'id' => 'respond'));
  }
 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۳ تیر ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۵

  پوسته رو بده تا بررسی کنم.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.