انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

abuzar


تاریخ عضویت
۱۳ دی ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مطالب در صفحه نخست منتشر نشوند آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل درنصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. مشکل در نصب با پیغام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. افزایش گزینه های ارسال آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  6. مشکل نمایش عکس در قالب فارس نیوز...کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  7. ارجاع مطلب به ستون های کناری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مطالب در صفحه نخست منتشر نشوند آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. افزایش گزینه های ارسال آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. ارجاع مطلب به ستون های کناری آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.