انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

espad


تاریخ عضویت
۱۳ دی ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با اسلایدر قالب onecart آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. سفید شدن پیشخوان بعد از نصب پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست راهنمایی در ویرایش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. دسترسی یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. کمک در ست کردن اسلاید شو (فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. درخواست افزونه نظرسنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. درخواست فارسی سازی قالب DirectoryPress آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با اسلایدر قالب onecart آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. سفید شدن پیشخوان بعد از نصب پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. درخواست راهنمایی در ویرایش قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. درخواست افزونه نظرسنجی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. کمک در ست کردن اسلاید شو (فوری) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. درخواست فارسی سازی قالب DirectoryPress آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.