انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Silent


تاریخ عضویت
۲۰ تیر ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
7 سال, 5 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تغییر خودکار لینک های داخل مطلب !!! مشکل جدی ! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. سوال در مورد ثبت و مالکیت یک دامنه بین المللی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. درخواست افزونه wb-ajax-dewplayer با پرداخت هزینه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست افزونه wb-ajax-dewplayer با پرداخت هزینه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. مشکل عجیب در نتایج گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. بعد از انجام هر عملی صفحه بطور کامل بارگذاری نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. چند سوال در GTMetrix آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل پخش کردن اهنگ روی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. نیاز به mp3 پلیر مثل این سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در لود فونت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. مشکل لود نشدن فایل های چند رسانه ای !!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 12. مشکل ناخوانا شدن پیشخوان بکلی بعد از اپلود function.php آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل ناخوانا شدن پیشخوان بکلی بعد از اپلود function.php آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. مشکل ناخوانا شدن پیشخوان بکلی بعد از اپلود function.php آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. مشکل در لینک دانلود ! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. تنظیم پیوند یکتا و افزونه all in seo pack آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل لود نشدن فایل های چند رسانه ای !!! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. تغییر خودکار لینک های داخل مطلب !!! مشکل جدی ! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. سوال در مورد ثبت و مالکیت یک دامنه بین المللی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. درخواست افزونه wb-ajax-dewplayer با پرداخت هزینه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. درخواست افزونه wb-ajax-dewplayer با پرداخت هزینه آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل عجیب در نتایج گوگل آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. بعد از انجام هر عملی صفحه بطور کامل بارگذاری نمیشه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. چند سوال در GTMetrix آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. مشکل پخش کردن اهنگ روی سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. نیاز به mp3 پلیر مثل این سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. مشکل در لود فونت سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. مشکل ناخوانا شدن پیشخوان بکلی بعد از اپلود function.php آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 13. مشکل ناخوانا شدن پیشخوان بکلی بعد از اپلود function.php آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 14. مشکل ناخوانا شدن پیشخوان بکلی بعد از اپلود function.php آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. مشکل در لینک دانلود ! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. تنظیم پیوند یکتا و افزونه all in seo pack آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.