انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kasg


تاریخ عضویت
۲۵ مهر ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش متن بصورت RTL در خبرنامه FeedBurner آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. آموزش فارسی سازی پوسته به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. طراحی و ترجمه قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. وردپرس 2.8.1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. بدنبال wordpress کار حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. نمایش بیشترین بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. نمایش فقط عنوان درمنو Category ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. اضافه کردن Category به عنوان پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. اطلاع دادن جوابیه های مربوط به ‍پست از طریق ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. عضویت در سایت(صفحات خاص اعضاء) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. تغییر مدل آرشیو آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. مشکل نمایش صفحات داخلی با IE آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. مشکل دیدن لیست Subscriber ها در FeedBurner آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. مشکل نمایش Feed توسط FeedBurner آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. افزونه ي wp-pagenavi براي گذاشتن شماره صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 17. افزونه Pagination و Limit Post آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل نمایش Feed توسط FeedBurner آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. نمایش فقط عنوان درمنو Category ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. نمایش متن بصورت RTL در خبرنامه FeedBurner آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. طراحی و ترجمه قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. بدنبال wordpress کار حرفه ای آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. نمایش بیشترین بازدید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. اضافه کردن Category به عنوان پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. اطلاع دادن جوابیه های مربوط به ‍پست از طریق ایمیل آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. تغییر مدل آرشیو آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. عضویت در سایت(صفحات خاص اعضاء) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. مشکل نمایش صفحات داخلی با IE آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. مشکل دیدن لیست Subscriber ها در FeedBurner آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. افزونه Pagination و Limit Post آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.