انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

محمدرضا


تاریخ عضویت
۲۵ دی ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
5 سال, 3 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
خونمون
پیشه
دیزاینر

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. سه سایت با یوزر یکسان آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. پیوند داده آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 3. سوال در مورد افزونه ویکی آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 4. [سوال] در مورد عضو گیری آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در دستابیس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. وصل نشدن به سرور برای آپدیت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. سوال در مورد تیبل wp_users آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. حذف شود آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. سوال در مورد تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در ورود به مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. غیب شدن ستون ها از سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. فروشگاه وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. ارور هنگام ورود به مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 14. مصرف cpu زیاد و کندی سرعت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 15. استفاده زیاد وردپرس از cpu آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. سوال در مورد افت سرعت سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 17. چجوری فونت افزونه smooth slider را عوض کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 18. سوال در مورد تصاویر پستها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 19. مشکل در ستون سمت چپ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. درخواست چند تا کد آمار آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 21. سوال در مورد یک کد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 22. مشکل عجیب در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. سوال : درمورد آپلود عکس در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 24. سوال در مورد مشکل نمیامدن صفحات کنترل پنل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. چند تا سوال آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. سه سایت با یوزر یکسان آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 2. پیوند داده آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 3. سوال در مورد افزونه ویکی آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 4. [سوال] در مورد عضو گیری آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در دستابیس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. وصل نشدن به سرور برای آپدیت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. سوال در مورد تیبل wp_users آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. حذف شود آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 9. سوال در مورد تصویر شاخص آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. مشکل در ورود به مدیریت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. غیب شدن ستون ها از سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. فروشگاه وردپرسی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 13. ارور هنگام ورود به مدیریت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 14. درخواست چند تا کد آمار آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. مصرف cpu زیاد و کندی سرعت سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. استفاده زیاد وردپرس از cpu آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 17. سوال در مورد افت سرعت سایتم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 18. سوال در مورد تصاویر پستها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 19. مشکل در ستون سمت چپ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 20. سوال در مورد یک کد آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 21. مشکل عجیب در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 22. سوال : درمورد آپلود عکس در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 23. سوال در مورد مشکل نمیامدن صفحات کنترل پنل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 24. چند تا سوال آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.