انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mehransw


تاریخ عضویت
۲۶ دی ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
11 ماه, 3 هفته قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش پست ها در دسته بصورت تصویر مربعی آخرین پاسخ کاربر: ۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ ماه پیش
 2. تغيير مكان عنوان پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. حذف کردن لینک کپی رایت در قالب انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. پرش صفحه به دسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. راهنمایی برای تغییر هدر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. ایجاد فضای ابزارک در وسط آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. ایجاد یک کادر معرفی قبل از اولین پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. یک قالب مجزا برای یک برگه مجزا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نمایش پست ها در دسته بصورت تصویر مربعی آغازشده: ۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ ماه پیش.
 2. حذف کردن لینک کپی رایت در قالب انگلیسی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. تغيير مكان عنوان پست ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. پرش صفحه به دسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. ایجاد فضای ابزارک در وسط آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. ایجاد یک کادر معرفی قبل از اولین پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. یک قالب مجزا برای یک برگه مجزا آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.