انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

scope


تاریخ عضویت
۱۴ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran
علایق
Com

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونه می تونم بخش ها رو به برگه ها اضافه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. Featured Content Gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  4. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  5. نصب پایگاه داده در localhost آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  6. خطا در هنگام نصب روی اوکال آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. چگونه می تونم بخش ها رو به برگه ها اضافه کنم؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. خطا در هنگام نصب روی اوکال آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.