انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bia2entezar


تاریخ عضویت
۲۱ آبان ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
teh
علایق
wp

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست افزونه >>> نمایش مطلب بعد تایید مدیر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. بروزرسانی خودکار آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. افزونه ای برای استفاده از وردپرس در دو مکان!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 5. ارسال مطلب در برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 6. متن ثابت در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. دیر لود شدن بخش مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. پر شدن هاست به وسیله هکرها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. یک سایت با دو دامین آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. باز نشدن سایتم بدون www آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. گله از مسئولين سايت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 12. انتشار نسخه ی جدید 2.7.1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. ایجاد وبلاگ با ورد‍‍پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 14. یه پوسته مشکی و زیبا و ساده آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 15. مشکل در ثبت دیدگاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل در راه اندازی وردپرس ۲.۷ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. درخواست افزونه >>> نمایش مطلب بعد تایید مدیر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. بروزرسانی خودکار آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 3. افزونه ای برای استفاده از وردپرس در دو مکان!! آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. ارسال مطلب در برگه آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. متن ثابت در وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. دیر لود شدن بخش مدیریت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. یک سایت با دو دامین آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. باز نشدن سایتم بدون www آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 9. ایجاد وبلاگ با ورد‍‍پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 10. یه پوسته مشکی و زیبا و ساده آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 11. مشکل در ثبت دیدگاه آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 12. مشکل در راه اندازی وردپرس ۲.۷ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.