انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

babak_lp


تاریخ عضویت
۲۳ بهمن ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. انتقال مطالب از ورد پرس به نیوک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. این سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. یه انجمن ساز آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. کمک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. درخواست افزونه انجمن ساز آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. درخواست کمک فوری در مورد تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. نمایش افزونه wp-cumulus آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. چطوری میشه پخش موزیک آنلاین توو وبم بزارم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 10. نمیتونم وارد بخش مدیریت بشم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. درخواست قالب فارسی برای سایتم مثل این سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. درخواست افزونه انجمن ساز آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. انتقال مطالب از ورد پرس به نیوک آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. این سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. یه انجمن ساز آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. کمک آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. درخواست کمک فوری در مورد تبلیغات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. نمایش افزونه wp-cumulus آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. چطوری میشه پخش موزیک آنلاین توو وبم بزارم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. درخواست قالب فارسی برای سایتم مثل این سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.