انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

babakbb


تاریخ عضویت
۸ اسفند ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سورس فعلی سایت وردپرس فارسی wp-persian.com را از کجا میشه گیر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. آیا با نسخه php 4.4.4 میشود وردپرس را نصب کرد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سورس فعلی سایت وردپرس فارسی wp-persian.com را از کجا میشه گیر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. آیا با نسخه php 4.4.4 میشود وردپرس را نصب کرد؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.