انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohammadb221173


تاریخ عضویت
۷ مرداد ۱۳۹۲ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. در خواست اموزش کار با فرم تماس نسخه 7 آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. مشکل تابع query_posts با صفحه بندی مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
  3. مشكل نمايش داده نشدن نوشته ها در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  4. مشكل اديتور متن ****** آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  5. مشكل اديتور متن ****** آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشكل نمايش داده نشدن نوشته ها در قالب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. مشكل اديتور متن ****** آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  3. مشكل اديتور متن ****** آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.