انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

barbod


تاریخ عضویت
۱۰ مرداد ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آبشاری کردن دسته های کناری در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. خراب شد وضعیت سایت در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. مشکل در نمایش مشخصات در FeedWordpress آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در نمایش مشخصات در FeedWordpress آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نظرخواهی برای ایجاد یک سایت جدید آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. فرم بدون پلاگین و افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. ایجاد فرم ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. ایجاد فرم ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. ایجاد فرم ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ایجاد یک فرم ساده ی ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. ایجاد یک فرم ساده ی ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 12. باز نشدن سایت - ارور یا قطعی سرور ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آبشاری کردن دسته های کناری در وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. خراب شد وضعیت سایت در گوگل آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. ایجاد یک فرم ساده ی ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. مشکل در نمایش مشخصات در FeedWordpress آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در نمایش مشخصات در FeedWordpress آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 6. نظرخواهی برای ایجاد یک سایت جدید آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. فرم بدون پلاگین و افزونه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. ایجاد فرم ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 9. ایجاد فرم ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 10. ایجاد فرم ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 11. ایجاد یک فرم ساده ی ثبت نام در قالب سایت بدون پلاگین آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 12. باز نشدن سایت - ارور یا قطعی سرور ؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.