انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jafartavakolian


تاریخ عضویت
۷ مهر ۱۳۸۶ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نحوه بروز رسانی وردپرس نسخه های قدیمی! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. کپی مطالب موجود در پرشین بلاگ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نحوه بروز رسانی وردپرس نسخه های قدیمی! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. کپی مطالب موجود در پرشین بلاگ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.