انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jafartavakolian


تاریخ عضویت
۷ مهر ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نحوه بروز رسانی وردپرس نسخه های قدیمی! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. کپی مطالب موجود در پرشین بلاگ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نحوه بروز رسانی وردپرس نسخه های قدیمی! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. کپی مطالب موجود در پرشین بلاگ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.