انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamidtbt


تاریخ عضویت
۲ فروردین ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل عجیب بعد از انتقال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. افزونه ای خودکار برای کوچک کردن تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. ابزارک برای پوسته ونوس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل با ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. اضفه کردن منو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. اضافه کردن هدر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. درخواست پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. مشکل با افزونه نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل در تاریخ جلالی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل با قالب های فروشگاهی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. اضفه کردن منو آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل عجیب بعد از انتقال هاست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. افزونه ای خودکار برای کوچک کردن تصاویر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. ابزارک برای پوسته ونوس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل با ادامه مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. اضافه کردن هدر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. درخواست پلاگین آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل با افزونه نقشه سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. مشکل در تاریخ جلالی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. مشکل با قالب های فروشگاهی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.