انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ghostdoga


تاریخ عضویت
۶ فروردین ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تکست های دکمه ها رو می خوام از تو css بیارم پایین!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. صفحه سفید در اولین قدم نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. سطح دسترسی wp-admin/index.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. استفاده از وردپرس برای یک سایت نیمه خبری جشنواره توصیه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. سطح دسترسی wp-admin/index.php آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. تکست های دکمه ها رو می خوام از تو css بیارم پایین!! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. استفاده از وردپرس برای یک سایت نیمه خبری جشنواره توصیه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.