انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aliarjmandi


تاریخ عضویت
۸ فروردین ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل WordPress image upload issue on Windows 2008 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. امکان پست کردن مطلب در برگه ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. امکان ایجاد چندین برگه فعال آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. اشکال در بخش افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل WordPress image upload issue on Windows 2008 آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  2. امکان ایجاد چندین برگه فعال آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. اشکال در بخش افزونه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.