انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

erorr


تاریخ عضویت
۲۸ فروردین ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با وردپرس 3.9.1 آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. مشکل با وردپرس 3.9.1 آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. فیلم آموزش ساخت سایت توسط وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. فیلم آموزش ساخت سایت توسط وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. مشکل در عدم نمایش مطلب در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزونه برای ارسال مطلب یا... به کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با وردپرس 3.9.1 آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. مشکل با وردپرس 3.9.1 آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. فیلم آموزش ساخت سایت توسط وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. فیلم آموزش ساخت سایت توسط وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. افزونه برای ارسال مطلب یا... به کاربران آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل در عدم نمایش مطلب در صفحه اول آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. مشکل در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.