انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ali_golpesar


تاریخ عضویت
۳۱ فروردین ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اضافه کردن تعداد تصاویر اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. گرافیک و ساختار ثابت در همه صفحات و نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. مشکل نمایش ترجمه در poedit آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل نمایش ترجمه در poedit آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. مشکل در فارسی کردن منوی Home آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در فارسی کردن منوی Home آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل در فارسی کردن منوی Home آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. مشکل نمایش بخش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل ارسال ایمیل با افزونه smtp آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در ارسال ایمیل Smtp آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل ورود به صفحه پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. چیدمان منو صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل چیدمان عکسها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. حذف یک زبانه از منوهای اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. اضافه کردن تعداد تصاویر اسلایدر آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. گرافیک و ساختار ثابت در همه صفحات و نوشته ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. مشکل نمایش ترجمه در poedit آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. مشکل نمایش ترجمه در poedit آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در فارسی کردن منوی Home آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. مشکل در فارسی کردن منوی Home آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشکل در فارسی کردن منوی Home آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 8. مشکل نمایش بخش نظرات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. مشکل ارسال ایمیل با افزونه smtp آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل در ارسال ایمیل Smtp آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل ورود به صفحه پوسته ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. چیدمان منو صفحه اصلی آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 13. مشکل چیدمان عکسها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. حذف یک زبانه از منوهای اصلی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.