انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ali_golpesar


تاریخ عضویت
۳۱ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اضافه کردن تعداد تصاویر اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. گرافیک و ساختار ثابت در همه صفحات و نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. مشکل نمایش ترجمه در poedit آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل نمایش ترجمه در poedit آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. مشکل در فارسی کردن منوی Home آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در فارسی کردن منوی Home آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل در فارسی کردن منوی Home آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. مشکل نمایش بخش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل ارسال ایمیل با افزونه smtp آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در ارسال ایمیل Smtp آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل ورود به صفحه پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. چیدمان منو صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل چیدمان عکسها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. حذف یک زبانه از منوهای اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. اضافه کردن تعداد تصاویر اسلایدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. گرافیک و ساختار ثابت در همه صفحات و نوشته ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. مشکل نمایش ترجمه در poedit آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. مشکل نمایش ترجمه در poedit آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در فارسی کردن منوی Home آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل در فارسی کردن منوی Home آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشکل در فارسی کردن منوی Home آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 8. مشکل نمایش بخش نظرات آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. مشکل ارسال ایمیل با افزونه smtp آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل در ارسال ایمیل Smtp آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل ورود به صفحه پوسته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. چیدمان منو صفحه اصلی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 13. مشکل چیدمان عکسها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. حذف یک زبانه از منوهای اصلی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.