انجمن


مشکل در فارسی کردن منوی Home  (۴ نوشته)

 • ali_golpesar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۸

  با سلام به دوستان
  من از قالب Lightly استفاده می کنم مشکلی که دارم اینه که فقط دکمه Home در منوی من لاتین است وبقیه قالب فارسی و مشکلی هم نداره
  هر چی گشتم نتونستم اون را پیدا کنم
  فایل هدر قالب را گذاشتم، لطفا راهنمایی کنید.

  <!doctype html> 
  
  <!--[if IEMobile 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js iem7"> <![endif]-->
  <!--[if lt IE 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie6 oldie"> <![endif]-->
  <!--[if IE 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie7 oldie"> <![endif]-->
  <!--[if IE 8 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie8 oldie"> <![endif]-->
  <!--[if (gte IE 9)|(gt IEMobile 7)|!(IEMobile)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes(); ?> class="no-js"><!--<![endif]-->
  
  	<?php global $theme_options; ?>
  	<head>
  		<meta charset="utf-8">
  
  		<title><?php bloginfo('name'); ?><?php wp_title('|', true, 'left'); ?></title>
  
  		<!-- meta tags should be handled by SEO plugin. I reccomend (http://yoast.com/wordpress/seo/) -->
  
  		<!-- mobile optimized -->
  		<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  		<!-- allow pinned sites -->
  		<meta name="application-name" content="<?php bloginfo('name'); ?>" />
  
  		<!-- icons & favicons -->
  		<?php if ( $theme_options['lightly_custom_favicon'] ) :?>
  		<link rel="shortcut icon" href="<?php echo ( $theme_options['lightly_custom_favicon'] ); ?>">
  		<?php else : ?>
  		<link rel="shortcut icon" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/favicon.ico">
  		<?php endif; ?>		
  
  		<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>">
  
  		<!-- end of wordpress head -->
  		<!-- responsive stylesheet for those browsers that can read it -->
  		<link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/style.css">
  		<!-- load all styles for IE -->
  		<!--[if (lt IE 9) & (!IEMobile)]> <link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/library/css/ie.css"> <![endif]-->
  		<!-- wordpress head functions -->
  		<?php wp_head(); ?>
  
  	</head>
  
  	<body <?php body_class(); ?>>
  
  		<div id="container">
  
  			<header role="banner" class="header wrap">
  
  				<div id="inner-header" class="clearfix">
  
  				<?php if ( is_active_sidebar( 'Header Sidebar' ) ) : ?>
  					<div id="sidebar-top" class="col480 right">
  						<?php dynamic_sidebar( 'Header Sidebar' ); ?>
  					</div>
  				<?php endif; ?>
  					<!-- to use a image just replace the bloginfo('name') with your img src and remove the surrounding <p> -->
  					<!--<p id="logo" class="h1 col620"><a href="<?php echo home_url(); ?>" rel="nofollow"><?php bloginfo('name'); ?></a></p>-->
  					<p id="logo" class="col480 right h1">
  						<a href="<?php echo home_url(); ?>" rel="nofollow">
  						<?php
  						if ( $theme_options['lightly_text_logo'] ){
  							bloginfo('name');
  							echo '<span class="meta">';
  							bloginfo('description');
  							echo '</span>';
  						}else{
  							if ( $theme_options['lightly_custom_logo'] )
  								echo '<img src="' . $theme_options['lightly_custom_logo'] . '" alt="' . get_bloginfo('name'). '" />';
  							else
  								echo '<img src="' . get_template_directory_uri() . '/library/images/logo.png" alt="' . get_bloginfo('name'). '" />';
  						}
  						?>
  						</a>
            </p>
  				<?php if ( !is_active_sidebar( 'Header Sidebar' ) ) : ?>
  					<div id="search-header" class="col300 right">
            	<?php get_search_form(); ?>
            </div>
  				<?php endif; ?>
  					<!-- if you'd like to use the site description you can un-comment it below -->
  					<nav role="navigation" class="nav clearfix">
  						<?php plus62_main_nav(); // Adjust using Menus in Wordpress Admin ?>
              <?php //plus62_popular_tags(__('Popular Topics:', 'plus62')); ?>
  					</nav>
  
  				</div> <!-- end #inner-header -->
  
  			</header> <!-- end header -->
 • ایران وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۷۲۹
  تشکر شده: ۹۵۲ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۸

  فایل زبان قالب را بررسی کنید .
  با فرمت .po هست .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  animoos
 • طراحی سایت

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۴
  تشکر شده: ۵۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۷

  ali_golpesar گفت:
  با سلام به دوستان
  من از قالب Lightly استفاده می کنم مشکلی که دارم اینه که فقط دکمه Home در منوی من لاتین است وبقیه قالب فارسی و مشکلی هم نداره
  هر چی گشتم نتونستم اون را پیدا کنم
  فایل هدر قالب را گذاشتم، لطفا راهنمایی کنید.

  <!doctype html> 
  
  <!--[if IEMobile 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js iem7"> <![endif]-->
  <!--[if lt IE 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie6 oldie"> <![endif]-->
  <!--[if IE 7 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie7 oldie"> <![endif]-->
  <!--[if IE 8 ]> <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js ie8 oldie"> <![endif]-->
  <!--[if (gte IE 9)|(gt IEMobile 7)|!(IEMobile)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes(); ?> class="no-js"><!--<![endif]-->
  
  	<?php global $theme_options; ?>
  	<head>
  		<meta charset="utf-8">
  
  		<title><?php bloginfo('name'); ?><?php wp_title('|', true, 'left'); ?></title>
  
  		<!-- meta tags should be handled by SEO plugin. I reccomend (http://yoast.com/wordpress/seo/) -->
  
  		<!-- mobile optimized -->
  		<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  		<!-- allow pinned sites -->
  		<meta name="application-name" content="<?php bloginfo('name'); ?>" />
  
  		<!-- icons & favicons -->
  		<?php if ( $theme_options['lightly_custom_favicon'] ) :?>
  		<link rel="shortcut icon" href="<?php echo ( $theme_options['lightly_custom_favicon'] ); ?>">
  		<?php else : ?>
  		<link rel="shortcut icon" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/favicon.ico">
  		<?php endif; ?>		
  
  		<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>">
  
  		<!-- end of wordpress head -->
  		<!-- responsive stylesheet for those browsers that can read it -->
  		<link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/style.css">
  		<!-- load all styles for IE -->
  		<!--[if (lt IE 9) & (!IEMobile)]> <link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/library/css/ie.css"> <![endif]-->
  		<!-- wordpress head functions -->
  		<?php wp_head(); ?>
  
  	</head>
  
  	<body <?php body_class(); ?>>
  
  		<div id="container">
  
  			<header role="banner" class="header wrap">
  
  				<div id="inner-header" class="clearfix">
  
  				<?php if ( is_active_sidebar( 'Header Sidebar' ) ) : ?>
  					<div id="sidebar-top" class="col480 right">
  						<?php dynamic_sidebar( 'Header Sidebar' ); ?>
  					</div>
  				<?php endif; ?>
  					<!-- to use a image just replace the bloginfo('name') with your img src and remove the surrounding <p> -->
  					<!--<p id="logo" class="h1 col620"><a href="<?php echo home_url(); ?>" rel="nofollow"><?php bloginfo('name'); ?></a></p>-->
  					<p id="logo" class="col480 right h1">
  						<a href="<?php echo home_url(); ?>" rel="nofollow">
  						<?php
  						if ( $theme_options['lightly_text_logo'] ){
  							bloginfo('name');
  							echo '<span class="meta">';
  							bloginfo('description');
  							echo '</span>';
  						}else{
  							if ( $theme_options['lightly_custom_logo'] )
  								echo '<img src="' . $theme_options['lightly_custom_logo'] . '" alt="' . get_bloginfo('name'). '" />';
  							else
  								echo '<img src="' . get_template_directory_uri() . '/library/images/logo.png" alt="' . get_bloginfo('name'). '" />';
  						}
  						?>
  						</a>
            </p>
  				<?php if ( !is_active_sidebar( 'Header Sidebar' ) ) : ?>
  					<div id="search-header" class="col300 right">
            	<?php get_search_form(); ?>
            </div>
  				<?php endif; ?>
  					<!-- if you'd like to use the site description you can un-comment it below -->
  					<nav role="navigation" class="nav clearfix">
  						<?php plus62_main_nav(); // Adjust using Menus in Wordpress Admin ?>
              <?php //plus62_popular_tags(__('Popular Topics:', 'plus62')); ?>
  					</nav>
  
  				</div> <!-- end #inner-header -->
  
  			</header> <!-- end header -->

  میتونی از تنظیمات پوسته دکمه home رو غیرفعال کنی و خودت بصورت دستی به منو اضافه کنی با هر نامی که میخوای
  البته اگه آدرس سایت رو میدادی بهتر بود

 • محمد عبدي

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۲

  بايد بري فايل index.php دنبال كلمه home بگردي.معمولا به اين صورته:</h1>home</h1>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.