انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

masy


تاریخ عضویت
۱۵ دی ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
منظومه شمسي
پیشه
نت نورد
علایق
نت گردي

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونه ميتوانم يك بلاگ wordpress.com را به بلاگي ديگر در wordpress.c آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. چطوري بلاگم را بطور كلي از wordpress.com پاك كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. مشكل در عنوان بلاگ در Wordpress.com آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشكل با رنگ تيتر مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. چطوري و كجا ميشه اسم بلاگهاي دوستان را گذاشت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. از كجا ميتونم تعداد پستهاي موجود در يك صفحه را افزايش ب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. مشكل در بخش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. چطوري ميتونم IP يك مزاحم را در بخش نظرات Ban كنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشكل در بخش نظرات+يك سوال آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. مشكل هنگام log in شدن! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشكل در بخش نظرات آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. چگونه ميتوانم يك بلاگ wordpress.com را به بلاگي ديگر در wordpress.c آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. چطوري بلاگم را بطور كلي از wordpress.com پاك كنم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشكل در عنوان بلاگ در Wordpress.com آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. مشكل با رنگ تيتر مطالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. چطوري و كجا ميشه اسم بلاگهاي دوستان را گذاشت؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. از كجا ميتونم تعداد پستهاي موجود در يك صفحه را افزايش ب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. چطوري ميتونم IP يك مزاحم را در بخش نظرات Ban كنم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. مشكل در بخش نظرات+يك سوال آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. مشكل هنگام log in شدن! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.