انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ghalbinternet


تاریخ عضویت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه امارگير آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشكل با افزونه Page Number آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشكل بخش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. تغييرات قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. درخواست افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. تغییر اندازه در کادر وسط آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. درست كردن گالري عكس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. نحوه ی ساخت دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. داشتن 2 لينك دوستان در صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشكل شروع كار با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. افزونه لینک سایت دوستان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه امارگير آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشكل با افزونه Page Number آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. مشكل بخش نظرات آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. درخواست افزونه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. تغييرات قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. درست كردن گالري عكس آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشكل شروع كار با وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. افزونه لینک سایت دوستان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. مشكل شروع كار با وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.