انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

arashmf


تاریخ عضویت
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نحوه استفاده از add_rewrite_rule آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. طریقه preg_match_all کردن پستها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. کمک درمورد آجاکسی کردن کنترل پنل پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. آیا تابع تغییر تاریخ روز میلادی به تاریخ شمسی وجود دارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. آیا تابع تغییر تاریخ روز میلادی به تاریخ شمسی وجود دارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. درخواست آموزش بروزکردن افزونه با نگارش های جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. کمک خواستن در مورد افزونه wp-football آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل هنگام نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. مشکل هنگام ورود به پنل مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. لطفا راهنمایی کنید (سوال مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. آیا تابع تغییر تاریخ روز میلادی به تاریخ شمسی وجود دارد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. نحوه استفاده از add_rewrite_rule آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. طریقه preg_match_all کردن پستها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. کمک درمورد آجاکسی کردن کنترل پنل پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. آیا تابع تغییر تاریخ روز میلادی به تاریخ شمسی وجود دارد آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. درخواست آموزش بروزکردن افزونه با نگارش های جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. کمک خواستن در مورد افزونه wp-football آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 8. مشکل هنگام نصب وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشکل هنگام ورود به پنل مدیریت وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. لطفا راهنمایی کنید (سوال مهم) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.