انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amin wp


تاریخ عضویت
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. همکاری در فارسی سازی افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. کمک برای ترجمه ... آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. اضافه کردن ابزارک تبلیغات به قالبها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  4. کمک .....لطفا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. تغییر متن درباره در پوسته Traction آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اضافه کردن ابزارک تبلیغات به قالبها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. کمک برای ترجمه ... آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. همکاری در فارسی سازی افزونه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. کمک .....لطفا آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.