انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amin wp


تاریخ عضویت
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. همکاری در فارسی سازی افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. کمک برای ترجمه ... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. اضافه کردن ابزارک تبلیغات به قالبها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. کمک .....لطفا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. تغییر متن درباره در پوسته Traction آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اضافه کردن ابزارک تبلیغات به قالبها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. کمک برای ترجمه ... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. همکاری در فارسی سازی افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. کمک .....لطفا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.