انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

xcode


تاریخ عضویت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تعویض کد فراخوانی "عنوان" با "نامک لاتین" آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. استفاده از bifon در قالب انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. تعویض متن "ادامه ... " با یک کلید CCS زیبا با سلام، می آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 4. ویرایش منو آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. انتقال ابزارک قالبها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. افزونه popup آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه ساخت فرم مطابق با قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تعویض متن "ادامه ... " با یک کلید CCS زیبا با سلام، می آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. افزونه ساخت فرم مطابق با قالب سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 3. تعویض کد فراخوانی "عنوان" با "نامک لاتین" آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. استفاده از bifon در قالب انگلیسی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. ویرایش منو آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. انتقال ابزارک قالبها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. افزونه popup آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.