انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

raz


تاریخ عضویت
۲ خرداد ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل علامت سوال آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  3. امکان ثبت نام با نام کاربری فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. مشکل در فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. آموزش فارسی سازی پوسته ی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل علامت سوال آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل در فارسی سازی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.