انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

meysam222


تاریخ عضویت
۳ خرداد ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل ترتیب پیوندها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ترتیب ‍‍‍‍پیوندها و دسته های پیوندها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست افزونه برای عضویت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست راهنمایی برای عدم نمایش دیدگاه,دسته بندی,تاریخ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل چیدمان و ترتیب دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل ترتیب پیوندها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. درخواست افزونه برای عضویت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. درخواست راهنمایی برای عدم نمایش دیدگاه,دسته بندی,تاریخ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. مشکل چیدمان و ترتیب دسته بندی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل نصب وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.