انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

arshi


تاریخ عضویت
۶ خرداد ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. از کار افتادن قسمت مدیریت و خود سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. صفحه جداگانه با کلیک روی نظر دهید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. سرعت خیلی کند ورد پرس را چگونه افزایش بدهیم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. مشکل در مراحل نصب ورد پرس و راه اندازی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. مشکل در انتقال فایل به هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. راهنماییم کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. مشکل مشابه در چندین مورد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. از کار افتادن قسمت مدیریت و خود سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. صفحه جداگانه با کلیک روی نظر دهید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل در مراحل نصب ورد پرس و راه اندازی سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل در انتقال فایل به هاست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. راهنماییم کنید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل مشابه در چندین مورد آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.