انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

zarrin


تاریخ عضویت
۶ خرداد ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
اصفهان نصف جهان
علایق
برنامه نویسی ولی هیچی بلد نیستم

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه ای برای آپلود فایل از سایت های دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. افزونه دانلود بر روی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. مشکل با پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. اضافه کردن یک ریموت آپلود و لچ گت حرفه ای به سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این برگه را ندارید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. افزونه آرشیو مطالب با نمایش تعداد مطالب در هر گروه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. آیکون ها ی دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. افزونه اضافه کردن منبع به پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با پوسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. اضافه کردن یک ریموت آپلود و لچ گت حرفه ای به سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 3. شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این برگه را ندارید. آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. افزونه آرشیو مطالب با نمایش تعداد مطالب در هر گروه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. افزونه اضافه کردن منبع به پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. آیکون ها ی دانلود آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.