انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hrzkw


تاریخ عضویت
۱۲ خرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
4 سال, 10 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
یزد
پیشه
گرافیست
علایق
طراحی وب

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. محدود کردن کاربری مدیر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل دربروزرسانی افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل در تعدادستونهای افزونهWP-Table Reloaded آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در افزونه WP-Table Reloaded آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. افزونه WP-UserOnline آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل درارسال فرم Contact Form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. نحوه ستون بندی صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. ناسازگاری افزونه جلالی باپوسته ساخته شده توسط آرتیستر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. باباچرااین افزونه جلالی انقدرمذخرفه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل درنصب پوسته Classifieds آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. Geo.Classifieds آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. مشکل این صفحه چیه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل درنصب پوسته (فوری فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. درخواست نوشتن یک css ساده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. چند سوال در مورد وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. تغییرنامhome و categories آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. مشکل درنصب جلالی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. نصب تم درسایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل دربروزرسانی افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در تعدادستونهای افزونهWP-Table Reloaded آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل در افزونه WP-Table Reloaded آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ناسازگاری افزونه جلالی باپوسته ساخته شده توسط آرتیستر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. افزونه WP-UserOnline آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل درارسال فرم Contact Form 7 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. باباچرااین افزونه جلالی انقدرمذخرفه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. مشکل درنصب پوسته Classifieds آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. Geo.Classifieds آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل این صفحه چیه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. مشکل درنصب پوسته (فوری فوری) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. تغییرنامhome و categories آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. مشکل درنصب جلالی آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 14. نصب تم درسایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.