انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

رضا


تاریخ عضویت
۱۸ خرداد ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. برگرداندن وردپرس از فارسی به انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. کمک لطفا - ویروسی نشان دادن سایتم به دلیل ناخوانا بودن ل آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. مشکل ناقص بودن لینکها نسبت به تایتل آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. نشان دادن مطالب یک Category خاص، در ساید بار ِ یک صفحه خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. ترجمه افزونه فرم ساز وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. درخواست مشاوره از متخصصان حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. باز کردن یک تاپیک برای فعالیت تجاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. برگرداندن وردپرس از فارسی به انگلیسی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. کمک لطفا - ویروسی نشان دادن سایتم به دلیل ناخوانا بودن ل آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. مشکل ناقص بودن لینکها نسبت به تایتل آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. باز کردن یک تاپیک برای فعالیت تجاری آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. نشان دادن مطالب یک Category خاص، در ساید بار ِ یک صفحه خاص آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. درخواست مشاوره از متخصصان حرفه ای آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.