انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shakeri


تاریخ عضویت
۳ تیر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. زدن دامنه تی کی به سریس وبلاگ دهی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. تو رو خدا کمکم کنید وردپرسی ها!!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکلاتی در شبکه وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. چرا سایتم بازدیدی ندارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. اتصال دامنه تی کی به گیفا در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. چگونگی نصب وردپرس روی گیگفا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. چند ارور وردپرس بعد از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. این اخطار یعنی هک شدم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. زدن دامنه تی کی به سریس وبلاگ دهی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. اتصال دامنه تی کی به گیفا در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. چرا سایتم بازدیدی ندارد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.